Rörbockning, profilbockning

ÖBAKO AB är ett verkstadsföretag som specialiserat sig på rörbockning och profilbockning. Verksamheten har bedrivits sedan 1987. Idag har företaget 9 anställda.

  • Vi levererar från enklare arbeten till kompletta systemlösningar, sammanfogade och ytbehandlade, färdiga för montering.
  • Vi har en anpassad maskinpark med moderna maskiner inom rör och profilbockning,stans,pressning,skärande bearbetning, tigsvetsning, mig/mag-svetsning.
  • Vår personal är duktiga operatörer och hantverkare inom sina områden. Med dessa resurser vänder vi oss idag till kunder som vill ha små till medelstora serier.
    Vi har ett nätverk av duktiga underleverantörer som säkerställer kompletta systemlösningar med hög finish och precision.
  • ÖBAKO AB arbetar efter kvalitetsnorm ISO 9002.
  • Vi har ett väl utbyggt MPS-system med inbyggd materialspårbarhet som kan användas när så erfordras.

Kvalitetspolicy

Vi på ÖBAKO AB ska sträva efter att på bästa möjliga sätt uppfylla de krav som ställs på oss från våra kunder så att vi kan leverera rätt vara eller tjänst i rätt tid, oavsett om det gäller mindre arbeten eller kompletta systemlösningar.

Vi måste alla vara lyhörda för de krav som ställs på oss så att vi på effektivast möjliga sätt kan samverka för att tillgodose dem.
Vi ska sträva efter att göra rätt från början och aldrig lämna ifrån oss något som är felaktigt.

Miljöpolicy

Öbako ska uppfylla de miljökrav som ställs av våra kunder. Vi ska aktivt arbeta med miljöfrågor inom samtliga nivåer på företaget och arbetet ska präglas av öppenhet och ständiga förbättringar. För att utvecklas ska vi samarbeta med våra kunder och leverantörer för att ta tillvara erfarenheter och tekniskt kunnande inom och utom företaget.

Se filmen: Rorbockning.mov
Ladda ner VLC media player