Rörbockning och verktyg

Vi kan rörbockning och har genom åren varit inblandad i allt från enkla uppfinningar till komplexa rörsystem i fordon eller maskiner. Har ni frågor kring konstruktion eller annat, kontakta oss.

Hur rörbockning fungerar i dag och hur gjorde man förr när man sandfyllde röret: wikipedia

Varför Rörbockning?
Rörbockning är en teknik som man på ett kostnadsefektivt och flexibelt sätt kan tillverka produkter i metall. Dagens teknik med styrda maskiner som är helt automatiserade gör tillverkningen effektiv, exakt och konkurenskraftig.

Konstruktionshjälp
Vi har en stor uppsättning verktyg till runda rör men även fyrkantiga, rektangulära, platta, ovala, denna verktygsförteckning går att ladda ned i pdf-format och kan med fördel användas vid kostruktion av produkter där rör ingår. I listan framgår diameter och centrumradie.

Radie=Centrumradie (Rekomenderas att anges på rörkonstruktioner)

Ladda ner lista på bockverktyg PDF

För utom dessa bockverktyg har vi rullbockverktyg med friradiebockning från 8 till 100 mm. Kontakta oss för mer information vad vi har för verktyg, eller om ni önskar att vi tillverkar ett verktyg.

Läs artikel i SVENSKT NÄRINGSLIV : PDF

Tillbaka till huvudsidan för Rörbockning